Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) la 22 august 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Cauza C-633/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Pârâte: Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

Întrebările preliminare

Regulamentul (CE) nr. 91/20091 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză este nevalid ca urmare a încălcării articolului 6 alineatul (6), a articolului 6 alineatul (7) și a articolului 2 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 1225/20092 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene sau din Regulamentul (CE) nr. 384/963 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, întrucât Comisia nu a oferit producătorilor/exportatorilor chinezi, în timp util, posibilitatea de a lua cunoștință de informațiile cu privire la tipurile de produse pe baza cărora a fost stabilită valoarea normală și/sau întrucât, în cadrul calculării valorii marjei de dumping pentru produsele în cauză, în comparația dintre valoarea normală a produselor unui producător indian și prețurile de export ale produselor chinezești similare, Comisia a refuzat să ia în considerare corecțiile legate de taxele de import pentru materiile prime și taxele indirecte din țara analogă India, precum și de diferențele de (costuri de) producție?

Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză este nevalid ca urmare a încălcării articolului 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene sau din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, întrucât, pentru evaluarea prejudiciului, Comisia a calificat drept importuri care fac obiectul unui dumping importurile a două societăți chineze cu privire la care se stabilise că nu practică dumpingul?

Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză este nevalid ca urmare a încălcării articolului 3 alineatele (2), (6) și (7) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene sau din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, întrucât, pentru a aprecia dacă exporturile industriei UE au contribuit la prejudiciul suferit de această industrie, Comisia s-a bazat pe informații legate de producători care nu făceau parte din producătorii interni?

Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză este nevalid ca urmare a încălcării articolului 19 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene sau din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, întrucât Comisia a omis să se asigure că cei doi producători interni (italieni) au oferit explicații adecvate privind motivele pentru care nu a fost posibil să furnizeze o sinteză a informațiilor confidențiale?

Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză încalcă articolele 6.6, 6.7 și 2.10 din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1995 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene, întrucât Comisia a comunicat cu întârziere informațiile legate de produse, lezând astfel interesele producătorilor/exportatorilor chinezi?

Articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză (cu modificările ulterioare) prevede că nivelul individual al taxei antidumping de 64,4 % aplicate societății Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., Ningbo City este condiționat de prezentarea autorităților vamale ale statelor membre a unei facturi comerciale valide, care îndeplinește cerințele stabilite în anexa II și că, în cazul în care nu se prezintă o astfel de factură, se aplică nivelul taxei antidumping aplicabile pentru toate celelalte societăți. Taxa individuală antidumping poate fi atribuită declarantului de bună credință, în cadrul unei recuperări a taxei antidumping ca urmare a unei investigații a OLAF, atunci când OLAF a stabilit că elementele de fixare în cauză nu sunt originare din Indonezia, așa cum s-a declarat, ci au fost de fapt fabricate în China, de către societatea Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., însă nu poate fi prezentată o factură cu mențiunile cerute pentru taxa individuală antidumping, întrucât intenția exportatorilor era tocmai aceea de a înșela autoritățile statelor membre?

____________

1     JO 2009, L 29, p. 1.

2     JO 2009, L 343, p. 51.

3     JO 1996, L 56, p. 1, Ediție specială, 11/vol. 12, p. 223.