Language of document :

Tužba podnesena 3. listopada 2019. – Europska komisija protiv Republike Bugarske

(predmet C-730/19)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: Y. Marinova, E. Manhaeve)

Tuženik: Republika Bugarska

Tužbeni zahtjev

Europska komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Bugarska povrijedila svoje obveze iz članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ1 u vezi s njezinim Prilogom XI. time što sustavno i kontinuirano u zoni BG0006 (Jugoistok) ne poštuje sljedeće:

i)    od 2007. satnu graničnu vrijednost za sumporov dioksid,

ii)    od 2007. – osim 2010. i 2012. – dnevnu graničnu vrijednost za sumporov dioksid,

utvrdi da Republika Bugarska od 11. lipnja 2010. povređuje svoje obveze iz članka 23. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ u vezi s njezinim Prilogom XV, odjeljkom A. i osobito svoju obvezu iz članka 23. stavka 1. podstavka 2. da osigura da razdoblje prekoračenja gore navedenih graničnih vrijednosti za sumporov dioksid u zoni BG0006 (Jugoistok) bude što je moguće kraće;

naloži Republici Bugarskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Prvim tužbenim razlogom Komisija ističe da je Republika Bugarska povrijedila odredbe članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ u vezi s njezinim Prilogom XI. u mjeri u kojoj u zoni BG0006 (Jugoistok) postoji sustavno i kontinuirano prekoračenje satnih i dnevnih graničnih vrijednosti za sumporov dioksid.

Kao drugi tužbeni razlog Komisija navodi da je Bugarska povrijedila odredbe članka 23. stavka 1. podstavka 2. Direktive 2008/50/EG u vezi s njezinim Prilogom XV. odjeljkom A. u mjeri u kojoj od 11. lipnja 2010. u svojim planovima za kvalitetu zraka nije predvidjela odgovarajuće mjere kako bi razdoblje prekoračenja bilo što je moguće kraće.

____________

1 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL 2008., L 152, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 169.)