Language of document :

2019. október 3-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

(C-730/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: Y. Marinova, E. Manhaeve)

Alperes: Bolgár Köztársaság

Kereseti kérelmek

Az Európai Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Bolgár Köztársaság megsértette a 2008/50/EK irányelv1 XI. mellékletével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit azáltal, hogy a BG0006 területen (Délkelet-Bulgária) szisztematikusan és folyamatosan nem tartja be a következőket:

2007 óta a kén-dioxid órás határértékét,

2007 óta – 2010. és 2012 kivételével – a kén-dioxid napi határértékét;

állapítsa meg, hogy a Bolgár Köztársaság 2010. június 11. óta megsértette a 2008/50/EK irányelv XV. mellékletének A. szakaszával összefüggésben értelmezett 23. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, és különösen a 23. cikk (1) bekezdésének második albekezdéséből eredő azon kötelezettségét, hogy gondoskodjon arról, hogy a lehető legrövidebb legyen az az időszak, amely alatt a BG0006 területen (Délkelet-Bulgária) a kén-dioxid fent említett határértékeit nem tartják be;

kötelezze a Bolgár Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalapja keretében a Bizottság azt állítja, hogy a Bolgár Köztársság megsértette a 2008/50/EK irányelv XI. mellékletével összefüggésben értelmezett 13. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseit, mivel a BG0006 területen (Délkelet-Bulgária) szisztematikusan és folyamatosan nem tartja be a kén-dioxid órás és napi határértékeit.

Második jogalapja keretében a Bizottság előadja, hogy Bulgária megsértette a 2008/50/EK irányelv XV. mellékletének A. szakaszával összefüggésben értelmezett 23. cikke (1) bekezdése második albekezdésének rendelkezéseit, mivel a levegőminőségi terveiben 2010. június 11. óta nem írt elő annak biztosítását célzó megfelelő intézkedéseket, hogy a lehető legrövidebb legyen az az időszak, amely alatt e határértékeket nem tartják be.

____________

1 A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 152., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 346., 62. o.).