Language of document :

Beroep ingesteld op 3 oktober 2019 – Europese Commissie / Republiek Bulgarije

(Zaak C-730/19)

Procestaal: Bulgaars

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: Y. Marinova, E. Manhaeve)

Verwerende partij: Republiek Bulgarije

Conclusies

voor recht verklaren dat de Republiek Bulgarije in de verplichtingen die op haar rusten krachtens artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG1 , gelezen in samenhang met bijlage XI daarbij, is tekortgeschoten doordat zij

i)    sinds 2007 de uurgrenswaarde voor zwaveldioxide en

ii)    sinds 2007 – met uitzondering van 2010 en 2012 – de 24-uurgrenswaarde voor zwaveldioxide

systematisch en voortdurend heeft overschreden in de zone BG0006 (Zuidoost-Bulgarije);

voor recht verklaren dat de Republiek Bulgarije sinds 11 juni 2010 is tekortgeschoten in de verplichtingen die op haar rusten krachtens artikel 23, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG, gelezen in samenhang met deel A van bijlage XV daarbij, en met name in de krachtens artikel 23, lid 1, tweede alinea, van die richtlijn op haar rustende verplichting om ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding van de voormelde grenswaarden voor zwaveldioxide in de zone BG0006 (Zuidoost-Bulgarije) zo kort mogelijk wordt gehouden;

de Republiek Bulgarije verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Met haar eerste middel stelt de Commissie dat de Republiek Bulgarije artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG, gelezen in samenhang met bijlage XI daarbij, heeft geschonden voor zover de uurgrenswaarde en de 24-uurgrenswaarde voor zwaveldioxide systematisch en voortdurend wordt overschreden in de zone BG0006 (Zuidoost-Bulgarije).

Met haar tweede middel stelt de Commissie dat de Republiek Bulgarije artikel 23, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 2008/50/EG, gelezen in samenhang met deel A van bijlage XV daarbij, heeft geschonden voor zover zij sinds 11 juni 2010 in haar luchtkwaliteitsplannen geen passende maatregelen heeft opgenomen om ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk wordt gehouden.

____________

1 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PB 2008, L 152, blz. 1).