Language of document :

Acțiune introdusă la 3 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Republica Bulgaria

(Cauza C-730/19)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: Y. Маrinova, E. Manhaeve)

Pârâtă: Republica Bulgaria

Concluziile reclamantei

Comisia Europeană solicită Curții:

să constate că Republica Bulgaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE1 coroborat cu anexa XI la aceasta, prin faptul că, în mod sistematic și constant, nu a respectat în regiunea BG0006 (Bulgaria de Sud-est) următoarele:

i)    din anul 2007 valorile-limită orare pentru dioxidul de sulf;

ii)    din anul 2007 – cu excepția anilor 2010 și 2012 – valorile-limită zilnice pentru dioxidul de sulf,

să constate că Republica Bulgaria, începând cu data 11 iunie 2010, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE coroborat cu secțiunea A din anexa XV la aceasta, și în special obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 alineatul (1) al doilea paragraf, de a asigura ca perioada de depășire a valorilor-limită menționate mai sus pentru dioxidul de sulf în regiunea BG0006 (Bulgaria de Sud-est) să fie cât mai scurtă cu putință;

să oblige Republica Bulgaria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv este întemeiat pe faptul că, potrivit Comisiei, Republica Bulgaria a încălcat dispozițiile articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE coroborat cu anexa XI la aceasta, în măsura în care, în mod sistematic și constant, nu a respectat valorile-limită orare și zilnice pentru dioxidul de sulf în regiunea BG0006 (Bulgaria de Sud-est).

Al doilea motiv este întemeiat pe faptul că, potrivit Comisiei, Bulgaria a încălcat dispozițiile articolului 23 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2008/50/CE coroborat cu secțiunea A din anexa XV la aceasta, în măsura în care, începând cu data 11 iunie 2010, nu a prevăzut în planurile sale de îmbunătățire a calității aerului înconjurător nicio măsură care să fie de natură să asigure ca perioada de depășire a valorilor-limită să fie cât mai scurtă cu putință.

____________

1 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO 2008, L 152, p. 1).