Language of document :

Tožba, vložena 3. oktobra 2019 – Evropska komisija/Republika Bolgarija

(Zadeva C-730/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: Y. Marinova, E. Manhaeve)

Tožena stranka: Republika Bolgarija

Predlogi tožeče stranke

Evropska komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Republika Bolgarija s tem, da je na območju BG0006 jugovzhod sistematično in trajno presegala:

(i)    od leta 2007 urno mejno vrednost za žveplov dioksid,

(ii)    od leta 2007 – z izjemo let 2010 in 2012 – dnevno mejno vrednost za žveplov dioksid,

    ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 13(1) Direktive 2008/50/EG1 v povezavi s Prilogo XI te direktive

ugotovi, da Republika Bolgarija od 11. junija 2010 ni izpolnjevala obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 23(1) Direktive 2008/50/ES v povezavi s Prilogo XV, oddelek A, te direktive zlasti obveznosti, ki jo ima na podlagi člena 23(1), drugi pododstavek, te direktive, da zagotovi, da bo obdobje preseganja zgoraj navedenih mejnih vrednosti za žveplov dioksid na območju BG0006 jugovzhod čim krajše;

Republiki Bolgariji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija v prvem tožbenem razlogu navaja, da Republika Bolgarija s tem, da je na območju BG0006 jugovzhod sistematično in trajno presegala urne in dnevne mejne vrednosti za žveplov dioksid, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 13(1) Direktive 2008/50/EG v povezavi s Prilogo XI te direktive.

Komisija v drugem tožbenem razlogu navaja, da Bolgarija ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 23(1), drugi pododstavek, Direktive 2008/50/ES v povezavi s Prilogo XV, oddelek A, te direktive, ker od 11. junija 2010 v načrtih za kakovost zraka ni določila ustreznih ukrepov, s katerimi bi zagotovila, da bo obdobje preseganja čim krajše.

____________

1 Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL 2008, L 152, str. 1).