Language of document :

A Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) által 2019. augusztus 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie kontra Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

(C-632/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperesek: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Alperesek: Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Érvénytelen-e a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 91/2009/EK rendelet1 az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet,2 illetve az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet3 6. cikke (6) és (7) bekezdésének, valamint 2. cikke (10) bekezdésének megsértése miatt azért, mert a Bizottság nem biztosított időben lehetőséget a kínai exportáló gyártóknak arra, hogy megtekintsék az azon terméktípusokkal kapcsolatos információkat, amelyek alapján a Bizottság megállapította a rendes értéket, és/vagy mert a Bizottság az érintett termékekkel kapcsolatos dömpingkülönbözet mértékének kiszámítása keretében egy indiai gyártó termékei rendes értékének a hasonló kínai termékek exportárával történő összehasonlítása során nem vette figyelembe a nyersanyagokat terhelő behozatali vámokkal és az Indiában mint analóg országban fennálló közvetett adókkal, valamint az előállítás, illetve a termelési költségek tekintetében fennálló különbségekkel összefüggő kiigazításokat?

Érvénytelen-e a 91/2009/EK rendelet az 1225/2009/EK rendelet, illetve a 384/96/EK rendelet 3. cikke (2) és (3) bekezdésének megsértése miatt azért, mert a Bizottság a kár fennállásának értékelése során dömpingelt behozatalnak minősítette a két olyan kínai vállalat által megvalósított behozatalokat, amelyek esetében megállapítást nyert, hogy nem folytattak dömpinget?

Érvénytelen-e a 91/2009/EK rendelet az 1225/2009/EK rendelet, illetve a 384/96/EK rendelet 3. cikke (2), (6) és (7) bekezdésének megsértése miatt azért, mert a Bizottság a nem a hazai gazdasági ágazathoz tartozó gyártókkal kapcsolatos információkat vett alapul azon kérdés értékelése során, hogy az uniós ipar által megvalósított kivitelek hozzájárultak-e az e gazdasági ágazat által elszenvedett kárhoz?

Érvénytelen-e a 91/2009/EK rendelet az 1225/2009/EK rendelet, illetve a 384/96/EK rendelet 19. cikke (1) és (2) bekezdésének megsértése miatt azért, mert a Bizottság nem biztosította, hogy a két hazai (olasz) gyártó megfelelő módon megindokolja, hogy miért nem volt lehetséges a bizalmas információkról összefoglalót rendelkezésre bocsátani?

Sérti-e a 91/2009/EK rendelet a 384/96/EK rendelet 6. cikkének (6) és (7) bekezdését, valamint 2. cikkének (10) bekezdését azért, mert a Bizottság a kínai exportáló gyártók érdekeit figyelmen kívül hagyva nem közölte időben a termékekkel kapcsolatos információkat?

____________

1 HL 2009. L 29., 1. o.; helyesbítés: HL 2015. L 64., 46. o.

2 HL 2009. L 343., 51. o.; helyesbítések: HL 2010. L 7., 22. o.; HL 2016. L 44., 20. o.

3 HL 1996. L 56., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 10. kötet, 45. o.