Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. augustā iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Beļģija) – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Lieta C-632/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Pamatlietas puses

Prasītājas: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Atbildētājas: Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai Regula (EK) Nr. 91/2009 1 , ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam, Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2 (2009. gada 30. novembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis, vai attiecīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 3 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis, 6. panta 6. un 7. punkta, kā arī 2. panta 10. punkta pārkāpuma dēļ nav spēkā, jo Komisija nav devusi Ķīnas ražotājiem eksportētājiem laikus iespēju iepazīties ar informāciju par ražojumu veidiem, pamatojoties uz kuriem tika noteikta normālā vērtība, un/vai, jo Komisija, aprēķinot dempinga starpību attiecībā uz attiecīgajiem ražojumiem, salīdzinot Indijas ražotāja ražojumu normālo vērtību ar līdzīgu Ķīnas ražojumu eksporta cenām, ir atteikusies ņemt vērā labojumus saistībā ar importa maksājumiem par izejvielām un netiešajiem nodokļiem analogajā valstī Indijā, kā arī atšķirības saistībā ar ražošanu un ražošanas izmaksām?

2)    Vai Regula (EK) Nr. 91/2009 Regulas (EK) Nr. 1225/2009 vai attiecīgi Regulas (EK) Nr. 384/96 3. panta 2. un 3. punkta pārkāpuma dēļ nav spēkā, jo Komisija, vērtējot kaitējumu, tādu divu Ķīnas uzņēmumu veiktu importu, attiecībā uz kuriem bija konstatēts, ka tie neveic dempingu, atzina par importu par dempinga cenām?

3)    Vai Regula (EK) Nr. 91/2009 Regulas (EK) Nr. 1225/2009 vai attiecīgi Regulas (EK) Nr. 384/96 3. panta 2., 6. un 7. punkta pārkāpuma dēļ nav spēkā, jo Komisija, vērtējot jautājumu, vai Savienības nozares eksports ir veicinājis kaitējuma nodarīšanu šai ražošanas nozarei, ir balstījusies uz informāciju par ražotājiem, kas nepiederēja pie iekšzemes ražošanas nozares?

4)    Vai Regula (EK) Nr. 91/2009 Regulas (EK) Nr. 1225/2009 vai attiecīgi Regulas (EK) Nr. 384/96 19. panta 1. un 2. punkta pārkāpuma dēļ nav spēkā, jo Komisija nav nodrošinājusi, ka abi iekšzemes (Itālijas) ražotāji piemērotā veidā izklāsta iemeslus, kāpēc nebija iespējams sniegt konfidenciālās informācijas kopsavilkumu?

5)    Vai Regula (EK) Nr. 91/2009 ir pretrunā Regulas (EK) Nr. 384/96 6. panta 6. un 7. punktam, kā arī 2. panta 10. punktam, jo Komisija nav laikus sniegusi informāciju par ražojumiem, neņemot vērā Ķīnas ražotāju eksportētāju intereses?

____________

1 OV 2009, L 29, 1. lpp.

2 OV 2009, L 343, 51. lpp.

3 OV 1996, L 56, 1. lpp.