Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) la 22 august 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Cauza C-632/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Pârâte: Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

Întrebările preliminare

Regulamentul (CE) nr. 91/20091 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză este nevalid ca urmare a încălcării articolului 6 alineatul (6), a articolului 6 alineatul (7) și a articolului 2 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 1225/20092 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene sau din Regulamentul (CE) nr. 384/963 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, întrucât Comisia nu a oferit producătorilor/exportatorilor chinezi, în timp util, posibilitatea de a lua cunoștință de informațiile cu privire la tipurile de produse pe baza cărora a fost stabilită valoarea normală și/sau întrucât, în cadrul calculării valorii marjei de dumping pentru produsele în cauză, în comparația dintre valoarea normală a produselor unui producător indian și prețurile de export ale produselor chinezești similare, Comisia a refuzat să ia în considerare corecțiile legate de taxele de import pentru materiile prime și taxele indirecte din țara analogă India, precum și de diferențele de (costuri de) producție?

Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză este nevalid ca urmare a încălcării articolului 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene sau din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, întrucât, pentru evaluarea prejudiciului, Comisia a calificat drept importuri care fac obiectul unui dumping importurile a două societăți chineze cu privire la care se stabilise că nu practică dumpingul?

Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză este nevalid ca urmare a încălcării articolului 3 alineatele (2), (6) și (7) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene sau din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, întrucât, pentru a aprecia dacă exporturile industriei UE au contribuit la prejudiciul suferit de această industrie, Comisia s-a bazat pe informații legate de producători care nu făceau parte din producătorii interni?

Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză este nevalid ca urmare a încălcării articolului 19 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene sau din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, întrucât Comisia a omis să se asigure că cei doi producători interni (italieni) au oferit explicații adecvate privind motivele pentru care nu a fost posibil să furnizeze o sinteză a informațiilor confidențiale?

Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză încalcă articolele 6.6, 6.7 și 2.10 din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, întrucât Comisia a comunicat cu întârziere informațiile legate de produs, lezând astfel interesele producătorilor/exportatorilor chinezi?

____________

1     JO 2009, L 29, p. 1.

2     JO 2009, L 343, p. 51.

3     JO 1996, L 56, p. 1, Ediție specială, 11/vol. 12, p. 223.