Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. rujna 2019. uputio Tribunale di Milano (Italija) – KO protiv Fallimento Consulmarketing SpA

(predmet C-652/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Milano

Stranke glavnog postupka

Podnositelj prigovora: KO

Druga stranka u postupku: Fallimento Consulmarketing SpA

Prethodna pitanja

1.    Jesu li načelima jednakog postupanja i nediskriminacije iz članka 4. Direktive 99/70/EZ1 o uvjetima zapošljavanja protivna pravna pravila iz članka 1. stavka 2. i članka 10. Decreta legislativa 23/15 (Zakonodavna uredba 23/15) koja, u odnosu na kolektivno otkazivanje koje je nezakonito zbog povrede kriterija odabira, sadržavaju dvojni diferencirani sustav zaštite na temelju kojeg se u tom postupku osigurava odgovarajuća, učinkovita i odvraćajuća zaštita radnih odnosa na neodređeno vrijeme koji su zasnovani prije 7. ožujka 2015., za koje su predviđeni pravni lijekovi za vraćanje na radno mjesto i plaćanje doprinosa na teret poslodavca i, suprotno tomu, uvodi samo zaštitu u smislu naknade štete, u okviru donje i gornje granice, koja je manje djelotvorna i ima slabiji odvraćajući učinak za radne odnose na određeno vrijeme koji imaju jednako trajanje radnog staža, s obzirom na to da su zasnovani prije tog datuma, ali su nakon 7. ožujka 2015. pretvoreni u radne odnose na neodređeno vrijeme?

2.    Je li odredbama sadržanim u člancima 20. i 30. Povelje i u Direktivi 98/59/EZ2 protivan propis poput onog iz članka 10. Zakonodavne uredbe 23/15, kojim se samo za radnike koji su zaposleni (ili kojima su radni odnosi pretvoreni) na neodređeno vrijeme od 7. ožujka 2015. nadalje, uvodi odredba u skladu s kojom u slučaju kolektivnog otkazivanja koje je nezakonito zbog povrede kriterija odabira, za razliku od drugih sličnih radnih odnosa koji su prethodno zasnovani i uključeni u isti postupak, nije predviđeno vraćanje na radno mjesto, i kojom se, suprotno tomu, uvodi konkurentni sustav zaštite samo u smislu naknade štete, koji nije prikladan kako bi se nadoknadile gospodarske posljedice koje proizlaze iz gubitka radnog mjesta, i koji je lošiji u odnosu na drugi postojeći oblik te se primjenjuje na druge radnike čiji radni odnosi imaju ista obilježja uz jedinu iznimku datuma pretvaranja ili zasnivanja odnosa?

____________

1     Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 1999., L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)

2     Direktiva Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje (SL 1998., L 225, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 8., str. 86.)