Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Erding (Německo) dne 2. září 2019 – EUflight.de GmbH v. Eurowings GmbH

(Věc C-648/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Erding

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: EUflight.de GmbH

Žalovaná: Eurowings GmbH

Předběžná otázka

Je podmínkou získání nároku na náhradu škody podle článku 7 nařízení (ES) č. 261/20041 , aby cestující, i v případě značného zpoždění, které je známo již před odletem, nastoupil na palubu?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 2004, L 46, s. 1).