Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Erding (Tyskland) den 2. september 2019 – EUflight.de GmbH mod Eurowings GmbH

(Sag C-648/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Erding

Parter i hovedsagen

Sagsøger: EUflight.de GmbH

Sagsøgt: Eurowings GmbH

Præjudicielt spørgsmål

Er det en betingelse for at opnå kompensation i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 261/2004 1 , at passageren benytter flyvningen, også i tilfælde af en lang forsinkelse, som er en kendsgerning allerede før afgang?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).