Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Erding (Saksamaa) 2. septembril 2019 – EUflight.de GmbH versus Eurowings GmbH

(kohtuasi C-648/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Erding

Põhikohtuasja pooled

Hageja: EUflight.de GmbH

Kostja: Eurowings GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas selleks, et omandada määruse (EÜ) nr 261/20041 artiklis 7 ette nähtud õigust hüvitisele, peab reisija olema lennule läinud ka juhul, kui lennu pikaajaline hilinemine on teada juba enne väljalendu?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).