Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Erding (Saksa) on esittänyt 2.9.2019 – EUflight.de GmbH v. Eurowings GmbH

(asia C-648/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Erding

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EUflight.de GmbH

Vastaaja: Eurowings GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen (EY) N:o 261/20041 7 artiklan mukaisen korvauksen saamisen edellytyksenä se, että matkustaja saapuu lennolle myös siinä tapauksessa, että jo ennen lennon alkua on varmaa, että lento viivästyy pitkäaikaisesti?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).