Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. rujna 2019. uputio Amtsgericht Erding (Njemačka) – EUflight.de GmbH protiv Eurowings GmbH

(predmet C-648/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Erding

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EUflight.de GmbH

Tuženik: Eurowings GmbH

Prethodno pitanje

Je li pretpostavka za ostvarivanje prava na odštetu u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 261/20041 da putnik i u slučaju znatnog kašnjenja koje postoji već prije polaska ukrca na let?

____________

1     Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta […] te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)