Language of document :

Az Amtsgericht Erding (Németország) által 2019. szeptember 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EUflight.de GmbH kontra Eurowings GmbH

(C-648/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Erding

Az alapeljárás felei

Felperes: EUflight.de GmbH

Alperes: Eurowings GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 261/2004/EK rendelet1 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jogban való részesülésnek feltétele-e, hogy az utas abban az esetben is beszálljon a légi járatra, ha annak jelentős késése már az indulás előtt fennáll?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: HL 2019. L 119., 202. o.).