Language of document :

2019 m. rugsėjo 2 d. Amtsgericht Erding (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EUflight.de GmbH / Eurowings GmbH

(Byla C-648/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Erding

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: EUflight.de GmbH

Atsakovė: Eurowings GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar kompensacijai pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 7 straipsnį gauti būtina sąlyga yra tai, kad oro transporto keleivis išvyktų atitinkamu skrydžiu net skrydžio atidėjimo ilgam laikui atveju, apie kurį žinoma dar prieš išvykstant?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).