Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Erding (Duitsland) op 2 september 2019 – EUflight.de GmbH / Eurowings GmbH

(Zaak C-648/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Erding

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: EUflight.de GmbH

Verwerende partij: Eurowings GmbH

Prejudiciële vraag

Geldt als voorwaarde voor het recht op compensatie op grond van artikel 7 van verordening (EG) nr. 261/20041 dat de passagier de vlucht ook moet nemen in het geval van een aanzienlijke vertraging die reeds vóór het vertrek vaststaat?

____________

1 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB 2004, L 46, blz. 1).