Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Erding (Germania) la 2 septembrie 2019 – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(Cauza C-648/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Erding

Părțile din procedura principală

Reclamantă: EUflight.de GmbH

Pârâtă: Eurowings GmbH

Întrebările preliminare

Pentru a obține dreptul la compensație în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 , este necesar ca pasagerul să efectueze zborul chiar și în cazul unei întârzieri considerabile, cunoscută încă dinaintea plecării?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediţie specială, 07/vol. 12, p. 218).