Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Erding (Nemčija) 2. septembra 2019 – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(Zadeva C-648/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Erding

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EUflight.de GmbH

Tožena stranka: Eurowings GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je pogoj za pridobitev pravice do odškodnine v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 261/20041 to, da se potnik vkrca na let, tudi če je že pred odhodom gotova njegova velika zamuda?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L 46, 17.2.2004, str. 1).