Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalsko) dne 30. srpna 2019 – RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA v. Município de Peso da Régua

(Věc C-643/19)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Central Administrativo Norte

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Odpůrce: Município de Peso da Régua

Další účastníci: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Předběžná otázka

Umožňuje unijní právo (zvláště čl. 56 odst. 1 a čl. 60 odst. 4 směrnice 2014/24/[EU]1 , jakož i zásada volné soutěže), aby pokyny pro uchazeče týkající se předsmluvního postupu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je udělení koncese k využití pozemků pro účely umístění, provozování a kontroly dodržování pravidel stanovených v městském nařízení o zónách dočasného placeného parkování platném ve městě, stanovily, že uchazeči musí předvést počítačový program a zařízení (parkovací automat), které je třeba poskytnout, s cílem prokázat jak splnění podmínek uvedených ve vzorových smluvních podmínkách a zvláštních technických požadavcích, tak charakteristiky nabídek, a stanovily kritérium pro zadání veřejné zakázky spojené s faktorem „technická a funkční vhodnost řešení“, jenž má být posouzen v závislosti na takovém předvedení (viz body 16 a 17 pokynů pro uchazeče)?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. 2014, L 94, s. 65).