Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Central Administrativo Norte (Πορτογαλία) στις 30 Αυγούστου 2019 – RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA κατά Município de Peso da Régua

(Υπόθεση C-643/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Central Administrativo Norte

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Εφεσίβλητος: Município de Peso da Régua

Λοιποί διάδικοι: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Προδικαστικό ερώτημα

Συνάδει προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως, προς το άρθρο 56, παράγραφος 1, και το άρθρο 60, παράγραφος 4, της οδηγίας 2014/24/ΕΕ1 , καθώς και προς την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού) να καθορίζεται στις οδηγίες προς τους προσφέροντες σχετικά με προσυμβατική διαδικασία δημόσιας σύμβασης, με αντικείμενο την παραχώρηση εκτάσεων γης για την εγκατάσταση, την εκμετάλλευση και τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων που προβλέπονται στον ισχύοντα δημοτικό κανονισμό για τις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης περιορισμένης διάρκειας, ότι οι προσφέροντες θα πρέπει να παρουσιάσουν το λογισμικό και τον εξοπλισμό (παρκόμετρο) που αποτελούν αντικείμενο της προμήθειας, προκειμένου να αποδείξουν τόσο την εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων της συγγραφής υποχρεώσεων και των ειδικών τεχνικών προδιαγραφών όσο και τα χαρακτηριστικά των προσφορών, και να προβλέπεται κριτήριο ανάθεσης σχετικό με τον συντελεστή «τεχνική και λειτουργική καταλληλότητα της λύσης», το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνάρτηση με την προμνησθείσα επίδειξη (βλ. σημεία 16 και 17 των οδηγιών προς τους προσφέροντες);

____________

1 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ 2004, L 94, σ. 65).