Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) 30. augustil 2019 – RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA versus Município de Peso da Régua

(kohtuasi C-643/19)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Central Administrativo Norte

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Vastustaja: Município de Peso da Régua

teised osalised: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu õigusega (konkreetselt direktiivi 2014/24/[EL]1 artikli 56 lõikega 1 ja artikli 60 lõikega 4 ning konkurentsivabaduse põhimõttega) on lubatud, et omavalitsusüksuses kehtiva piiratud kestusega tasulise parkimise alade rajamiseks ja käitamiseks maatükkide kasutusõiguse andmise ning [nende alade] kohta kohaliku omavalitsuse määruses ette nähtud õigusnormide täitmise kontrollimiseks riigihanke lepingueelse menetluse kohta pakkujatele antud juhistes on kindlaks määratud, et pakkujad peavad tutvustama tarkvara ja tehnikat (parkimisautomaat), mis neil tuleb tarnida, et tõendada nii hankedokumentide eritingimustes ja tehnospetsifikaatides sätestatud nõuete ja tingimuste täitmist kui ka pakkumuste tehnilisi omadusi, ning on ette nähtud „lahenduse tehnilise ja funktsionaalse sobivuse“ teguriga seonduv lepingu sõlmimise kriteerium, mida tuleb hinnata olenevalt selle tõendatusest (vt pakkumisjuhiste punktid 16 ja 17)?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).