Language of document :

2019 m. rugpjūčio 30 d. Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RESOPRE – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA / Município de Peso da Régua

(Byla C-643/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Central Administrativo Norte

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: RESOPRE – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Kita apeliacinio proceso šalis: Município de Peso da Régua

Kitos šalys: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Europos Sąjungos teisę (visų pirma Direktyvos 2014/24/ES1 56 straipsnio 1 dalį ir 60 straipsnio 4 dalį, taip pat laisvos konkurencijos principą) leidžiama, kad konkurso dalyviams skirtuose nurodymuose dėl viešojo konkurso procedūros, kuri vykdoma prieš sudarant sutartį ir kurios tikslas yra suteikti koncesiją eksploatuoti žemės sklypus siekiant įrengti ir eksploatuoti ribotą laikotarpį naudojamas mokamų stovėjimo aikštelių teritorijas ir tikrinti, kaip laikomasi taisyklių, numatytų savivaldybės potvarkyje dėl šių teritorijų, galiojančiame toje savivaldybėje, būtų nustatyta, kad konkurso dalyviai privalo pristatyti programinę įrangą ir įrenginį (parkometrą), kuriuos reikia patiekti, siekdami įrodyti, jog laikosi tiek administracinėse specifikacijose ir konkrečiuose techniniuose reikalavimuose, tiek pasiūlymų specifikacijose nurodytų sąlygų, ir būtų numatytas su veiksniu „Techninis ir funkcinis sprendimo tinkamumas“ susijęs sutarties sudarymo kriterijus, vertintinas atsižvelgiant į tokį pristatymą (žr. Nurodymų konkurso dalyviams 16 ir 17 punktus)?

____________

1 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL L 94, 2014, p. 65).