Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalia) la 30 august 2019 – RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA/Município de Peso da Régua

(Cauza C-643/19)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Central Administrativo Norte

Părțile din procedura principală

Recurentă: RESOPRE- Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Intimat: Município de Peso da Régua

Alte părți: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Întrebările preliminare

Dreptul Uniunii [în special, articolul 56 alineatul (1) și articolul 60 alineatul (4) din Directiva 2014/24/[UE]1 , precum și principiul liberei concurențe] permit ca instrucțiunile pentru ofertanți, referitoare la o procedură precontractuală publică de cerere de ofertă care are ca obiect concesionarea exploatării unor parcele de teren pentru amenajarea și administrarea locurilor de parcare cu plată pe durată limitată din municipiu și verificarea respectării normelor prevăzute de ordonanța municipală [care le reglementează], să prevadă că ofertanții trebuie să prezinte software ul și echipamentul (parcometrul) care trebuie furnizate, cu scopul de a dovedi respectarea atât a termenilor și a condițiilor care figurează în caietele de sarcini și de specificații tehnice speciale, cât și a caracteristicilor ofertelor, și să stabilească un criteriu de atribuire legat de factorul „conformitatea tehnică și funcțională a soluției” care să fie evaluat în funcție de dovada respectivă (a se vedea punctele 16 și 17 din Instrucțiunile pentru ofertanți)?

____________

1     Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).