Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalska) 30. avgusta 2019 – RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA/Município de Peso da Régua

(Zadeva C-643/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Central Administrativo Norte

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Município de Peso da Régua

Druge stranke: DATAREDE – Sistemas de Dados e Comunicações, SA, Alexandre Barbosa Borgesm, SA, Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali pravo Evropske unije (zlasti člena 56(1) in 60(4) Direktive 2014/24/[EU]1 ter načelo svobodne konkurence) dopušča, da je v razpisni dokumentaciji v zvezi s predpogodbenim postopkom javnega razpisa, katerega predmet je koncesija za izkoriščanje zemljiških parcel za namestitev in upravljanje [parkomatov] ter nadzor nad spoštovanjem predpisov iz občinskega pravilnika o območjih časovno omejenega plačljivega parkiranja, ki velja v občini, določeno, da morajo ponudniki predstaviti računalniški program in opremo (parkomat), ki naj bi jo zagotovili, da bi tako dokazali izpolnjevanje razpisnih zahtev in pogojev kot tudi prikazali značilnosti ponudb, ter da je v tej dokumentaciji določeno merilo za izbiro, povezano z dejavnikom „tehnična in funkcionalna ustreznost rešitve“, ki se bo presojalo na podlagi te predstavitve (glej točki 16 in 17 razpisne dokumentacije)?

____________

1 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65).