Language of document :

Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2019. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „Soho Group” kontra Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(C-686/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa (Senāts)

Az alapeljárás felei

Felperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: SIA „Soho Group”

Ellenérdekű fél: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Önálló európai uniós jogi fogalom-e a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkének g) pontjában meghatározott, „a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége” fogalom?

Felöleli-e a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének g) pontjában meghatározott, „a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége” fogalom a hitel meghosszabbításának költségeit egy, az alapeljáráshoz hasonló helyzetben, ha a hitelszerződés meghosszabbítására vonatkozó szerződéses kikötések a hitelező és az adós által elfogadott, a hitelszerződésre vonatkozó szerződéses kikötések és feltételek részét képezik?

____________

1 HL 2008. L 133., 66. o.