Language of document :

2019 m. rugsėjo 18 d. Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA „Soho Group“ / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Byla C-686/19)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa (Senāts)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja ir kasatorė: SIA „Soho Group“

Atsakovas ir kita kasacinio proceso šalis: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Prejudiciniai klausimai

Ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB, 3 straipsnio g punkte apibrėžta sąvoka „bendra kredito kaina vartotojui“ yra autonomiška Europos Sąjungos teisės sąvoka?

Ar tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB1 , 3 straipsnio g punkte apibrėžta sąvoka „bendra kredito kaina vartotojui“ apima kredito termino pratęsimo mokestį, kai kredito termino pratęsimo sąlygos įtrauktos į kredito sutarties sąlygas, dėl kurių susitarė kreditorius ir kredito gavėjas?

____________

1 OL L 133, 2008, p. 166.