Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesverwaltungsgericht Steiermark (Αυστρία) στις 23 Αυγούστου 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG και Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein»

(Υπόθεση C-629/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγοντες: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein»

Καθής αρχή: Landeshauptmann von Steiermark

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Αποτελεί η ιλύς καθαρισμού λυμάτων απόβλητο υπό το πρίσμα της εξαιρέσεως του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών1 σε συνδυασμό με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και/ή με την οδηγία για την ιλύ καθαρισμού λυμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 20082 ;

2)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Παρέχεται δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, η δυνατότητα χαρακτηρισμού ουσίας ως υποπροϊόντος υπό την έννοια του αποβλήτου κατά το δίκαιο της Ένωσης, στην περίπτωση που στην εν λόγω ουσία, για διαδικαστικούς λόγους, προστίθενται, κατά ένα μικρό ποσοστό, άλλες ουσίες οι οποίες διαφορετικά θα θεωρούνταν απόβλητα, εφόσον δεν επηρεάζεται η σύνθεση του συνόλου της ουσίας και προκύπτει σημαντικό όφελος για το περιβάλλον;

____________

1 ΕΕ 2008, L 312, σ. 3.

2 ΕΕ 2008, L 311, σ. 1.