Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. kolovoza 2019. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG i Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein”

(predmet C-629/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein”

Tuženo tijelo: Landeshauptmann von Steiermark

Prethodna pitanja

1.    Treba li mulj otpadnih voda smatrati otpadom s obzirom na iznimku iz članka 2. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva1 u vezi s Direktivom Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i/ili Direktivom o mulju iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1137/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008.2 ?

2.    U slučaju da se već na prvo prethodno pitanje ne odgovori negativno:

Predviđa li se člankom 6. stavkom 1. Direktive 2008/98 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva da je tvar nusproizvod u smislu pojma otpada u pravu Unije ako se iz procesnotehničkih razloga toj tvari dodaje mali postotak drugih tvari, koje bi se inače smatrale otpadom, ako to ne utječe na sastav ukupne tvari i ima znatnu prednost za okoliš?

____________

1 SL 2008., L 312, str. 3. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 34., str. 99.)

2 SL 2008., L 311, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 5.)