Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) la 23 august 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein”

(Cauza C-629/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein”

Pârât: Landeshauptmann von Steiermark

Întrebările preliminare

Având în vedere excepția prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive1 în coroborare cu Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale și/sau cu Directiva privind nămolurile de epurare, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 20082 , nămolurile de epurare trebuie să fie considerate deșeuri?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98 permite calificarea unei substanțe drept subprodus în sensul noțiunii de „deșeuri” din dreptul Uniunii în cazul în care această substanță este amestecată, din motive ce țin de procesul tehnologic, cu un procent redus de alte substanțe, care ca atare ar trebui considerate deșeuri, dacă acest lucru nu influențează compoziția substanței în ansamblu și oferă un avantaj ecologic semnificativ?

____________

1 JO 2008, L 312, p. 3.

2 JO 2008, L 311, p. 1.