Language of document :

Appel iværksat den 30. april 2019 af Bruno Gollnisch til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 28. februar 2019 i sag T-375/18, Gollnisch mod Parlamentet

(Sag C-351/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Bruno Gollnisch (ved avocat B. Bonnefoy-Claudet)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Ved dom af 3. oktober 2019 har Domstolen (Ottende Afdeling) forkastet appellen.

____________