Language of document :

Bruno Gollnischi 30. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 28. veebruari 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-375/18: Gollnisch versus parlament

(kohtuasi C-351/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Bruno Gollnisch (esindaja: advokaat B. Bonnefoy-Claudet)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Euroopa Kohus (kaheksas koda) jättis apellatsioonkaebuse 3. oktoobri 2019. aasta määrusega rahuldamata.

____________