Language of document :

Žalba koju je 30. travnja 2019. podnio Bruno Gollnisch protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 28. veljače 2019. u predmetu T-375/18, Gollnisch protiv Parlamenta

(predmet C-351/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Bruno Gollnisch (zastupnik: B. Bonnefoy-Claudet, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Rješenjem od 3. listopada 2019. Sud (osmo vijeće) odbio je žalbu.

____________