Language of document :

2019 m. balandžio 30 d. Bruno Gollnisch pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 28 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-375/18 Gollnisch / Parlamentas

(Byla C-351/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Bruno Gollnisch, atstovaujamas advokato B. Bonnefoy-Claudet

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

2019 m. spalio 3 d. nutartimi Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą.

____________