Language of document :

Appell ippreżentat fit-30 ta’ April 2019 minn Bruno Gollnisch mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fit-28 ta’ Frar 2019 fil-Kawża T-375/18, Gollnisch vs Il-Parlament

(Kawża C-351/19 P)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellant: Bruno Gollnisch (rappreżentant: B. Bonnefoy-Claudet, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Parlament Ewropew

Permezz ta’ digriet tat-3 ta’ Ottubru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) ċaħdet l-appell.

____________