Language of document :

Odvolanie podané 30. apríla 2019: Bruno Gollnisch proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 28. februára 2019 vo veci T-375/18, Gollnisch/Parlament

(vec C-351/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Bruno Gollnisch (v zastúpení: B. Bonnefoy-Claudet, advokát)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Súdny dvor (ôsma komora) uznesením z 3. októbra 2019 odvolanie zamietol.

____________