Language of document :

Pritožba, ki jo je Bruno Gollnisch vložil 30. aprila 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2019 v zadevi T-375/18, Gollnisch/Parlament

(Zadeva C-351/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Bruno Gollnisch (zastopnik: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 3. oktobra 2019 zavrnilo pritožbo.

____________