Language of document :

Kanne 10.10.2019 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(asia C-744/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: R. Tricot ja G. Gattinara)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

1)    toteaa, että Italian tasavalta ei ole noudattanut sille turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta 5.12.2013 annetun neuvoston direktiivin 2013/59/Euratom1 106 artiklan mukaisia velvoitteitaan

–    koska se ei ole antanut niitä lakeja, asetuksia eikä hallinnollisia määräyksiä, joita tämän direktiivin saattaminen täysimääräisesti osaksi kansallista oikeutta edellyttää, ja

–    koska se ei ole ilmoittanut komissiolle tällaisia säännöksiä.

2)    velvoittaa Italian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio on esittänyt yhden kanneperusteen, jonka mukaan Italian tasavalta ei ole noudattanut neuvoston direktiivin 2013/59/Euratom 106 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ole antanut niitä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, joita tämän direktiivin saattaminen täysimääräisesti osaksi kansallista oikeutta edellyttää.

____________

1 EUVL 2014, L 13, s. 1.