Language of document :

Tužba podnesena 10. listopada 2019. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

(predmet C-744/19)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: R. Tricot, G. Gattinara, agenti)

Tuženik: Talijanska Republika

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

1.    utvrdi da:

time što nije usvojila zakonodavne i upravne odredbe i propise potrebne za potpuno usklađivanje s Direktivom Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju van snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/112/Euratom1 ,

i time što nije obavijestila Komisiju o takvim odredbama,

Talijanska Republika nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 106. te direktive;

2    naloži Talijanskoj Republici snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Jedinim tužbenim razlogom Komisija ističe da, time što nije ni usvojila zakonodavne i upravne odredbe i propise potrebne za potpuno usklađivanje s Direktivom Vijeća 2013/59, ni obavijestila Komisiju, Talijanska Republika nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 106. direktive.

____________

1     SL 2014., L 13, str. 1. i ispravak SL 2016., L 137, str. 27.