Language of document :

2019 m. spalio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Italijos Respublika

(Byla C-744/19)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Tricot, G. Gattinara

Atsakovė: Italijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Europos Komisija Teisingumo Teismo prašo:

1)    konstatuoti, kad

nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, visiškai atitinkančių 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvą 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas1 ,

ir nepranešusi apie šias nuostatas Komisijai,

Italijos Respublika nesilaikė įsipareigojimų, numatytų šios direktyvos 106 straipsnyje.

2)    priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Vieninteliame teisiniame pagrinde Komisija teigė, kad nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, visiškai atitinkančių Direktyvą 2013/59, ir nepranešusi apie juos Komisijai, Italijos Respublika nesilaikė įsipareigojimų, numatytų šios direktyvos 106 straipsnyje.

____________

1     OL L 13, 2014, p. 1.