Language of document :

Acțiune introdusă la 10 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-744/19)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Tricot, G. Gattinara, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei

Comisia solicită Curții:

constatarea faptului că:

prin faptul că nu a adoptat actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru se conforma pe deplin Directivei 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom 1 ,

și prin faptul că nu a comunicat Comisiei astfel de dispoziții,

Republica Italiană nu și-a respectata obligațiile prevăzute la articolul 106 din această directivă.

obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul unui motiv unic, Comisia arată că prin faptul că nu a adoptat și nici nu a comunicat Comisiei actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma pe deplin Directivei 2013/59, Republica Italiană nu a respectat obligațiile care îi reveneau în temeiul articolului 106 din directivă.

____________

1     JO 2014, L 13, p. 1.