Language of document :

Tožba, vložena 10. oktobra 2019 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-744/19)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: R. Tricot, G. Gattinara, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predlog tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

1.    ugotovi, da

z nesprejetjem zakonov in drugih predpisov za popolno uskladitev z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom1 ,

in ker Komisije ni obvestila o tovrstnih določbah,

Italijanska republika ni izpolnila obveznosti, ki so ji naložene s členom 106 te direktive;

2.    Italijanski republiki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija z edinim tožbenim razlogom trdi, da Italijanska republika s tem, da ni sprejela niti sporočila Komisiji zakonskih in drugih predpisov, potrebnih za popolno uskladitev z Direktivo 2013/59, ni izpolnila obveznosti, ki so ji naložene s členom 106 Direktive.

____________

1     UL 2014, L 13, str. 1.