Language of document :

Appel iværksat den 10. april 2019 af Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 12. februar 2019 i sag T-231/18 – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam mod EUIPO – Lupu (Djili)

(Sag C-293/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (ved lawyer C-R Romiţan)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Ved kendelse af 2. oktober 2019 forkastede Domstolen (Ottende Afdeling) appellen, idet det var åbenbart, at den dels skulle afvises, delvis savnede grundlag, og pålagde Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam at bære sine egne omkostninger.

____________