Language of document :

Valitus, jonka Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam on tehnyt 10.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam v. EUIPO – Lupu (Djili), 12.2.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-293/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (edustaja: C-R Romiţan, lawyer)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on 2.10.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton, ja velvoittanut Et Djili Soy Dzhihangir Ibryamin vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________