Language of document :

Žalba koju je 10. travnja 2019. podnio Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 12. veljače 2019. u predmetu T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam protiv EUIPO-a - Lupu (Djili)

(predmet C-293/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (zastupnik: C-R Romiţan, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 2. listopada 2019. Sud (osmo vijeće) odbacio je žalbu kao djelomično očito nedopuštenu i odbio kao djelomično očito neosnovanu te naložio Etu Djiliju Soyu Dzhihangiru Ibryamu snošenje vlastitih troškova.

____________