Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 10 april 2019 door Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 12 februari 2019 in zaak T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO - Lupu (Djili)

(Zaak C-293/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (vertegenwoordiger: C-R Romiţan, lawyer)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 2 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie (Achtste kamer) de hogere voorziening ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond verklaard. Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam draagt zijn eigen kosten.

____________