Language of document :

Recurs introdus la 10 aprilie 2019 de Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 12 februarie 2019 în cauza T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO – Lupu (Djili)

(Cauza C-293/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (reprezentant: C-R Romiţan, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanța din 2 octombrie 2019, Curtea de Justiție (Camera a opta) a declarat respingerea recursului ca fiind, în parte, vădit inadmisibil și, în parte, vădit nefondat și obligarea Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam la suportarea propriilor cheltuieli de judecată.

____________