Language of document :

Odvolanie podané 10. apríla 2019: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 12. februára 2019 vo veci T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO – Lupu (Djili)

(vec C-293/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (v zastúpení: C-R Romiţan, advokát)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor (ôsma komora) uznesením z 2. októbra 2019 odvolanie zamietol ako sčasti zjavne neprípustné a sčasti zjavne nedôvodné a rozhodol, že Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam znáša svoje vlastné trovy konania.

____________