Language of document :

Tužba podnesena 9. listopada 2019. – Europski parlament protiv Vijeća Europske unije

(predmet C-743/19)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europski parlament (zastupnici: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz, agenti)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda traži da:

–    poništi Odluku (EU) 2019/1199 od 13. lipnja 2019.1 ;

–    naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Prvim tužbenim razlogom Parlament želi istaknuti nenadležnost autora sporne odluke, bilo da je riječ o Vijeću ili svim državama članicama, za utvrđivanje mjesta sjedišta Europskog nadzornog tijela za rad (ELA). Parlament naime smatra da

članak 341. UFEU-a nije prikladna pravna osnova za utvrđivanje mjesta sjedišta tijela Unije, kao što su decentralizirane agencije. U ovom slučaju, ELA-u je uspostavio zakonodavac Unije Uredbom (EU) 2019/11492 , donesenom na temelju članaka 46. i 48. UFEU-a u redovnom zakonodavnom postupku. Parlament smatra da se člankom 341. UFEU-a ne može izuzeti iz nadležnosti zakonodavca Unije, koji je uspostavio ELA-u, ovlast za odlučivanje o utvrđivanju mjesta sjedišta dotične, dodijelivši je umjesto toga državama članicama i da stoga ta odredba ne može valjano služiti kao pravna osnova sporne odluke.

Drugim tužbenim razlogom, istaknutim podredno, pod pretpostavkom da Sud bude smatrao da članak 341. pruža pravnu osnovu za spornu odluku, Parlament želi istaknuti potpuni nedostatak obrazloženja te odluke. Parlament smatra da, s obzirom da je pravni akt Unije, sporna odluka podliježe obvezi obrazloženja iz članka 296. drugog stavka UFEU-a, koja nije ispunjena ni minimalno, ostavivši potpuno neodređenima razloge zbog kojih je grad Bratislava izabran za sjedište ELA-e.

____________

1     Odluka (EU) 2019/1199 donesena na temelju zajedničkog sporazuma između predstavnika vlada država članica od 13. lipnja 2019. o mjestu sjedišta Europskog nadzornog tijela za rad (SL 2019., L 189., str. 68.)

2     Uredba (EU) 2019/1149 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad, izmjeni uredaba (EZ) br. 883/2004, (EU) br. 492/2011 i (EU) 2016/589 i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/344 (SL 2019., L186, str. 21.)